DODANIE A ZÁRUKA

Reklamácie

My v e -shope GARAGETUNINGSHOP.SK každý deň snažíme robiť našu prácu najlepšie ako vieme a poskytovať najlepšie a najrýchlejšie služby. Stále sme však len ľudia a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že niečo sa jednoducho pokazí. Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si prosím nasledovné informácie.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na tovar objednaný v e-shope GARAGETUNINGSHOP.SK je štandardne 24 mesiacov, v prípade bazárového tovaru 12 mesiacov - ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na garagetuningshop@gmail.com  alebo telefonicky v pracovné dni na 0907 734 898 . Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nebudú uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (mailom, telefonicky). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Garage tuning shop s.r.o. Cintorínska 12 ,Veľký Ďúr - Rohožnica 935 34. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierku.(Tovar na dobierku nebude prevzaný) Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a vyplnený REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru. V prípade ak kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Všeobecných obchodných podmienok, prípadne podľa platného právneho poriadku, vykoná prevádzkovateľ, alebo výrobca tovaru odstránenie závady formou opravy, výmeny vadnej časti, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru) za bezchybné. prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov. Väčšina výrobkov je určená výhradne pre použitie v motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou č.116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu.

Záruka sa taktiež nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou ,alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.


Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar* zakúpený v eshope GARAGERATUNINGSHOP.SK môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) PROTOKOL NA VRATENIE TOVARU DO 14 DNI
Toto právo Vám vyplýva z &7 zákona č. 102/2014 Z.z ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb.  Tovar je nutné zaslať na adresu Garage tuning shop s.r.o. , Cintorínska 12, Veľký Ďúr -Rohožnica 935 34  ). Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám môžeme kompenzovať:

poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás, zaslaním sumy, ktorú ste zaplatili za tovar na Vami určený účet do 14 dní.

Do balíka priložte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

tovar je mechanicky poškodený

tovar má známky používania

tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (overte si mailom alebo telefonicky)

keď to povaha výrobku neumožňuje (podľa zákona- tovar na stiahnutie, v elektronickej podobe)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Od 1.2.2016 si zákazník môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

 

Sťažnosť je možné podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na garagetuningshop@gmail.com

 


Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!