KONTAKT

Firma: GARAGE TUNING SHOP S.R.O.  Perecká 30   93405 Levice   IČO: 47 503 955  DIČ: 2023952788 IČ DPH : 2023952788
zapísaný Obchodný register OS Nitra, odd. Sro vl. č. 360368/N
Bankový účet :   VUB BANKA    číslo účtu.: SK57 0200 0000 0032 3328 5856 VUB BANKA      BIC kod : SUBASKBX

Prevádzkové priestory:   Predajňa /osobný odber/   Sklad     /spätné zásielky, reklamácie/      UL.P.O.Hviezdoslava  37      Levice 934 01

Prevádzková doba:    Po-Pia: 8:00 -12:30  13:00 -17:00   So: Zatvorené
Kontakt : 0907 734 898
Mail: garagetuningshop@gmail.com

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra, Odbor výkonu dozoru Tel. č. 037/7720 001, www.soi.sk

Kontaktný mail pre Vaše problémy a pripomienky

Vaše problémy a pripomienky, které by pomohli zlepšiť chod a použiteľnosť nášho obchodu prosím posielajte na garagetuningshop@gmail.com

Prajeme príjemný nákup  Váš tím Garage tuning shop